• Управител: Пламен Драганов Парушев
  • Град: Нови Пазар
  • Седалище: Нови Пазар 9900, ул. Цар Освободител 40
  • Телефон: 0889 51 67 88
  • E-mail: office@roadnp.com
  • Предмет на дейност: Текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях; зимно поддържане на пътища; високо строителство, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари и пр.
  • Булстат: 127519383