• Управител: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800, ул. Българска авиация № 55
  • Телефон: 0889 88 88 68
  • E-mail: viagrup_pl@abv.bg
  • Предмет на дейност: Пътно строителство, текущ ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, производство на асфалтови смеси, превоз на материали и пр.
  • Булстат: 114688636