• Управител: Стоян Райков Стоянов
  • Град: Елена
  • Седалище: Елена 5070 ул. Панайот Хитов 4
  • Телефон: 0618 603 94,888 890 714
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Фирмата е специализирана в производството и монтажът на метални конструкции.
  • Булстат: 104586166