• Управител: Димо Любомиров Демирев
  • Град: София
  • Седалище: София 1111 кв. Гео Милев, ул. Венера 8
  • Телефон: 02 8732727, 8734327,0888847072
  • Fax: 9713232
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство, внос и износ на метални конструкции
  • Булстат: 130590116