• Управител: ГЕОРГИ ЛИНКОВ
  • Град: София
  • Седалище: София 1799 ж.к. Младост 2, бл.235, вх.В, ап.104
  • Телефон: 02 8863345
  • Fax: 8852462
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
  • Булстат: 130057645