• Управител: Владимир Кехайов
  • Град: Смолян
  • Седалище: Смолян, 4700, ул. Бузлуджа 7, вх. А
  • Телефон: 0887 422426
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://kris-mt.com
  • Предмет на дейност: Ниско и пътно строителство, бетонови смеси, строителна механизация.
  • Булстат: 120069414