• Управител: Владимир Кехайов
  • Град: Смолян
  • Седалище: Смолян, 4700, ул. Бузлуджа 7, вх. А
  • Телефон: 0308/22454
  • Fax: 0308/23000
  • E-mail: kris_mt@abv.bg
  • Web_site: https://kris-mt.com
  • Предмет на дейност: Ниско и пътно строителство, бетонови смеси, строителна механизация.
  • Булстат: 120069414