• Управител: Павел Иванов Иванов
  • Град: Габрово
  • Седалище: Габрово, 5300, ул. Акация 2Б
  • Телефон: 0888/143 157
  • E-mail: pavkata1978@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на пътища, улици, шосета за автомобили и пешеходци, изпълнение на основа на пътна настилка и други видове СМР.
  • Булстат: 201780516