• Управител: Йордан Станимиров Кълвачев
  • Град: София
  • Седалище: София 1330 бул.Вардар 24, ет.2, ап.4
  • Телефон: 02 876 1513,882 276 476
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство,изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища и самолетни писти, ВиК системи и съоръжения, високо, енергийно, хидротехническо и благоустройствено строителство.
  • Булстат: 203093410