• Управител: Иван Русев Бакърджиев
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол 8700 ж.к. “Васил Левски” блок 66
  • Телефон: 046 662547,0896697833
  • Fax: 662547
  • E-mail: ise_yambol@abv.bg
  • Web_site: www.ise-yambol.hit.bg
  • Предмет на дейност: Високо и пътно строителство, проектиране, геодезически измервания, производство на алуминиева и PVC дограма.
  • Булстат: 838178157