• Управител: Любомир Христов Костов
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4004, Порт Артур № 16, вх. Б, ап. 7
  • Телефон: 0898 50 45 84
  • E-mail: hm_sl.ltd@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирмата се занимава с изработка и монтаж на дограма
  • Булстат: 202082044