• Управител: Любомир Стоянов Петров
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен ул. Самуиловско шосе 22
  • Телефон: 044 662959
  • E-mail: hidro@dir.bg
  • Булстат: 119029305