• Управител: Даниела Маринова Петрова
  • Град: Нови пазар
  • Седалище: Нови пазар 9900, ул. Васил Априлов № 8
  • Телефон: 0899870795
  • E-mail: gazstroi@abv.bg
  • Предмет на дейност: Изграждане на инсталации за природен газ, строителство на сгради и съоражения и всякакъв вид довършителни работи.
  • Булстат: 127586015