• Управител: Ивайло Боянов
  • Седалище: общ. Кърджали, с. Петлино, местност „Ямач“ № 1
  • Телефон: 0888007094
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Ел. дейности.
  • Булстат: 206906157