• Управител: Илко Тодоров
  • Град: БУРГАС
  • Седалище: БУРГАС 8000 ж.к. „Изгрев“ бл.3
  • Телефон: 056 860254, 861162
  • Fax: 860254
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: изграждане на съоръжения и инфраструктура в областта на енергоснабдяването, електрически проводи, електроинсталации,
    електрически проводи, електроинсталации
  • Булстат: 102702505