• Управител: Никола Петков Ризанов
  • Град: Силистра
  • Седалище: Силистра 7500 ул. Македония 205
  • Телефон: 086 823 138,888 625 382
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Изпълнява строително монтажни работи по целия инвестиционен процес в промишленото,гражданско и жилищно строителство,текущ ремон и поддържане на Вик,Ел,ОВ,АС
  • Булстат: 118586447