• Управител: Юскан Мустафа
  • Град: Кърджали
  • Седалище: 6600 Къхрджали, ул.Булаир № 27, ап. 12
  • Телефон: 0888 55 59 99
  • E-mail: ekostroy@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирма “ЕКОСТРОЙ” ООД се занимава от четри години със строителна дейност – услуги със строителна техника, земни работи/изкоп на канавки, събаряне и разчистване на сгради и други подобни/, от една година изгражда и ел. инсталации. Изпълнява всички услуги в минимални срокове и с висико качество.
  • Булстат: 108682536