• Управител: Иван Георгиев Делчев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: ул. „Сан Стефано“ № 19
  • Телефон: 034 441121
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство,ремонт,реконструкция,рехабилитация на жилищни, промишлени,административни, търговски и офис сградиИзграждане, рехабилитация,и поддръжка на съществуващи общински и републикански пътища и улици
  • Булстат: 201332388