• Управител: Венелин Минков Близнаков
  • Град: Ловеч
  • Седалище: Ловеч 5500 ул. Цар Асен I №9
  • Телефон: 897 984 045
  • E-mail: chaikagrup_ood@abv.bg
  • Предмет на дейност: ремонтира и изгражда водопроводи от HDPE, полипропиленови, стоманени и медни тръби. Изгражда също канализация, водопроводни, сградни и площадкови инсталации.
  • Булстат: 203324664