• Управител: Кръстьо Динев Пенев
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9027 кв. Възраждане, бл. 74, вх. В, ет. 4, ап. 51
  • Телефон: 052 603 368,0888232661
  • E-mail: chaica99@mail.bg
  • Предмет на дейност: Изработка и ремонт на кабелни линии, трафопостове, подстанции с ниско и високо напрежение, ел. инсталации и машини.
  • Булстат: 130097045