• Управител: доц. Виктор Добрев Ташев
  • Град: СОФИЯ
  • Седалище: София, ул. Александър Жендов 6, ет. 6
  • Телефон: +359 2 807 31 52, 0889 60 72 89
  • Fax: +359 2 873 48 76
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: bagtc.com/
  • Предмет на дейност: Сдружение с нестопанска цел на юридически и физически лица от областта на геотехническото и тунелното строителство
  • Булстат: 175995781