• Управител: Мустафа Йълмаз
  • Град: с. Глухар, Обл. Кърджали
  • Седалище: с. Глухар, 6647, ул. Здравец 2
  • Телефон: 0879880519
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 204432618