• Управител: Николай Кръстев Ръжев
  • Град: София
  • Седалище: София 1000 ул. „Георги С.Раковски” № 128
  • Телефон: 02 9533624,0888330918
  • Fax: 9533582
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://www.amhemus.eu/
  • Предмет на дейност: проектиране и строителство на пътища, автомагистрали, мостове, тунели, ЖП, производство и търговия със строителни материали
  • Булстат: 831643461