• Управител: Борислав Тодоров – Председател на УС
  • Град: София
  • Седалище: София, 1000, бул. Витоша 10, ет. 4, офис 16
  • Телефон: 02/9377971, 0899 30 60 93
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: [email protected]
  • Предмет на дейност: Неправителствена браншова организация, обединяваща фирми, оторизирани от водещи световни производители на едра строителна техника
    и механизация за внос и дистрибуция на територията на Република България.
  • Булстат: 177166078