• Управител: Александър Василев Вирчев
  • Град: Асеновград
  • Седалище: Асеновград 4230, ул. Шести януари № 1А, магазин 4
  • Телефон: 0888 383883, 0899 883838
  • E-mail: alemix@mail.bg
  • Предмет на дейност: Строителство и строително-ремонтни дейности.
  • Булстат: 204340671