• Управител: Михаил Панов Драганов
  • Град: Разград
  • Седалище: Разград 7200 ул. Марица 1, пк. 66
  • Телефон: 084 660721,0878454603
  • Fax: 621007
  • E-mail: abritus.bos@abv.bg
  • Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
  • Булстат: 826043714