• Управител: БЕЙХАН БЕЙСИМ ХАЛИЛ
  • Град: Кърджали
  • Седалище: с. Дядовско, п.к. 6705
  • Телефон: 22434
  • E-mail: [email protected]
  • Булстат: 206578707