• Управител: ВЕНЦИСЛАВ НЕВЕНОВ АМЗОВ
  • Град: с.Абланица
  • Седалище: с.Абланица 2932
  • Телефон: 0887660707
  • E-mail: [email protected]
  • Булстат: 101019435

Кратка анотация на А-СТРОЙ ЕООД

Фирма А-СТРОЙ ЕООД е основана през 1990 година по ф. д. №935, като дружество,разделено на две. Първото от тях носи наименованието ЕТ Абланица-Венцислав Амзов, занимаващо се  с търговия със строителни материали и изпълняващо малки строителни обекти.

Второто от тях е Абланица ЕООД,с основен предмет:търговия, с горива и ресторантьорство.  Дружествата са обединени през 2007 година като правоприемник е А-СТРОЙ ЕООД.

Основния предмет на дейност е проектиране и изграждане на комплексни обекти (сградостроителсвто, ВиК и пътностроителство), ремонтна дейност, производство и търговия със строителни материали и продукти.

Дружеството разполага със собствена складова база,база за производство на бетонови и варови изделия, тротоарни плочки, бордюри, асфалтова база със собствени асфалтополагащи машини,пресевна база за добив на инертни материали.

Фирмата разполага с много добър набор от машини, инструменти и оборудване,с които е в състояние да създаде оптимална организация за изпълняване на високо качество.
А-СТРОЙ ЕООД e изпълнявала богат набор от обекти в общините:Хаджидимово, Гърмен, Сатовча и Доспат.

Такива обекти са:изграждане и актуализация на канализации, водопроводни мрежи, изграждане пречиствателна станция, довеждащ колектор (видно в списъка за основните договори за строителство), както и възстановяване на улиците след приключване ВиК работите. При изпълнението на водопроводите основно са полагани полиетиленови тръби с диаметри:ф200,ф160,ф90 и др.

Използвани са  висококачествени фасонни части, пожарни хидранти и спирателни кранове, според техническите спецификации на всеки проект. Всичко това е изпълнено по съответния план, за целта фирмата разполага с квалифицирани инженери и ВиК специалисти.

Всички обекти А-СТРОЙ ЕООД изпълнява при стриктно спазване на съответните стандарти, технически изисквания към влаганите материали и изделия, и с качество гарантиращо сигурността и безопасното ползване на строежите.

Фирмата е развила дейността си по проектиране и изграждане на недвижими имоти в страната и чужбина; инвеститорски контрол и техническо ръководство на строителни обекти; строително-ремонтни услуги; производство и продажба на бетонови изделия,разтвори и строителни материали; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален,обратен или прерабитен вид;търговия с петролни продукти в страната и чужбина и външна търговска дейност.