• Управител: ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ
  • Град: ПЛЕВЕН
  • Седалище: ЕКЗАРХ ЙОСИФ 11
  • Телефон: 0895505929
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на строително-ремонтни работи, счетоводни услуги, изграждане, производство и търговия на всякакъв вид енергия от възобновяеми енергоизточници, проучване, добив, преработка и продажба на скални, минерални, суровини и инертни материали, строителство, наем на строителна техника.
  • Булстат: 203679188