• Управител: Димитър Адриянов Петков
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9002 ул. Войнишка, вх. А, ап. 8 5
  • Телефон: 052 304467
  • Fax: 304467
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.adhold.org
  • Предмет на дейност: Пътно строителство
  • Булстат: 813003456