• Управител: Руси Ангелов Русев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4000 бул. Марица-юг 186
  • Телефон: 032 688 916,885 773 977
  • E-mail: [email protected], [email protected]
  • Web_site: https://www.2r-bg.com/
  • Предмет на дейност: Производство и търговия на осветителни тела, резервни части и консумативи за тях.Изпълнява пълна инжинерингова дейност в изграждане и поддържане на уличното , парково ,индустриално и битово осветление.
  • Булстат: 160079213