От 2021 г. Камарата на строителите в България e член-наблюдател на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe, представител на повече от 30,000 фирми за предприемачество и жилищно строителство. По настоящем членове на организацията са асоциации за жилищно строителство и недвижими имоти от Англия, Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Румъния и Франция, а през 2021 г. към тях ще се присъедини и КСБ. Организационната структура на Build Europe включва следните органи на управление: Президент (Марк Пижон от 2018 г.), Борд на директорите и Общо събрание, чиято дейност се подкрепя от Съвместен комитет и Секретариат.

Build Europe е основана още през 1958 г. като международна асоциация за научни изследвания. Още тогава тя започва да подкрепя предприемачите и строителите на жилища и да защитава техните интереси в Европа, а с течение на годините тя се позиционира като техен основен представител на европейско ниво. Основните дейности на Build Europe са свързани с консултации, мониторинг и изготвяне на становища по отношение на Европейското законодателство, касаещо жилищното строителство.

Build Europe участва активно в няколко европейски и международни форуми, сред които съпредседател на Европейския форум за жилищно строителство (EHF), член на Европейския строителен форум (ECF), партньор на инициативата Build Up на Европейската комисия и член на Международната асоциация за жилищно строителство (IHA). Build Europe се включва и в множество работни групи и конференции на европейско ниво, касаещи темите на жилищното строителство.

Една от последните ключови инициативи на организацията е публикуването на доклада „Достъпни жилища“ през м. юни 2020, наличен на уебсайта на Build Europe. Той разглежда социалните и икономическите аспекти от предлагането на достъпни и комфортни жилища, което е възпрепятствано през последните години. Тази негативна тенденция се дължи на покачващите се цени на жилищата, породено от демографските промени и обезлюдяването на някои региони за сметка на увеличаващата се гъстота на населението в други. Докладът предлага ефективни и нетрадиционни методи за справяне с това предизвикателство. През месец ноември Build Europe изпрати и официално писмо до евродепутати, членове на Комисията по заетост и социални въпроси, в което излага своята позиция относно необходимостта от осигуряване на достъп до бюджетни и  комфортни жилища.

Повече за Build Europe можете да прочетете тук: https://buildeurope.net/