ЕнЕфект и КСБ организираха дебати на тема Зелени обществени поръчки

Един от акцентите в паралелните сесии по време на Форума „Инвестиции в устойчива енергия“ на 19-и май беше обсъждането на Зелените обществени поръчки и възможностите за включване на клауза за обучение по енергийно ефективно строителство в договорите преди изпълнението на проектите за енергийно обновяване. Проект BUS League, в който партньори от българска страна са КСБ и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, показва, че този модел се използва във Франция от две години, а ефектът върху качеството на изпълнение е безспорен. Експертната общност е категорична, че освен създаването на ефективни финансови инструменти и осигуряването на достъп до финансиране за всички сгради, е много важно да се създаде професионален капацитет, както за управление на самите проекти, така за  всички етапи на инвестиционния процес – от самата идея, през проектирането, изпълнението, въвеждането в експлоатация и мониторинга на условията на обитаване. За съжаление, добре обучените кадри в сферата на енергийното обновяване не са достатъчно, за да отговорят на повишеното пазарно търсене в резултат от изпълнението на националните програми.

BUS League GPP1

Представителите на местната власт потвърдиха, че използването на „зелените“ обществени поръчки (препоръки на Европейската комисия с оглед прилагането на единен подход от страните-членки за по-добра околна среда), както и въвеждането на обучение в договорите за обществени поръчки в България ще има добър ефект върху изпълнението на ПВУ и ще намали дефицита на специалисти. Тези мерки обаче не са популярни сред общините, защото, от една страна, търсенето на ниско енергийно строителство и енергийно ефективни решения е много ниско, което рефлектира върху интереса на администрацията да използва „зелени“ обществени поръчки. Дори и да има общини, мотивирани да постигнат високи нива на енергийна ефективност, предлагането на пазарите извън София е ограничено, а стимулите за преминаване към „зелени“ решения са незначителни. От друга страна, критерият „най-ниска цена“ все още доминира в сферата на обществените поръчки в България – местните власти се опитват да изпълнят повече проекти за енергийна ефективност с колкото се може по-малко средства. Строителните фирми от своя страна се стремят да предложат „по-евтино“ обновяване, което неминуемо рефлектира върху качеството на крайния продукт. При този модел на мислене въвеждането на обучение в договорите за енергийно обновяване и акцентирането върху качеството на сградите се възприемат като излишно оскъпяване на проектите. За да променят тези нагласи на първо място трябва да се убеди обществото като цяло и всички заинтересовани страни, че преимуществата на енергийната ефективност са безспорни, а те не са само финансови. „Сградното обновяване и „зелените“ решения имат социално-икономически и екологичен ефект. Те носят огромни ползи за градовете, за общностите, за нас – хората и сякаш не успяваме да ги разберем напълно. Убеден съм, че адекватно насоченият финансов ресурс и ефективните политики за енергийна ефективност ще имат неимоверен дългосрочен ефект върху качеството на живот и благосъстоянието ни. Това обаче може да бъде постигнато единствено чрез комуникация и промяна на нагласите на национално, на местно, на общностно ниво – нещо, за което трябват и ресурси и знания. В публичното пространство продължаваме да виждаме послания които сякаш насочват обществения дискурс срещу политиките за енергийна ефективност, сякаш неглижират ползите от тези политики, и не обръщат внимание на добавената стойност за икономиката“, заяви в заключение Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект.

Източник: в. Строител, брой 24, стр. 9