Със законопроекта се предлага всички фирми и самоосигуряващи се лица, чиито приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощта, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да получат безвъзмездна финансова помощ по избор – еднократна в размер на 4 средномесечни заплати или месечна в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи на микро и малки предприятия и до 70 за средните и големите такива. Предвижда се еднократна безвъзмездна финансова помощ да получават стартиращите през 2021 г. фирми, които са наели най-малко 5 служители на пълен работен ден за не по-малък от 6 месеца срок. Предлагат се и други допълнения.

Сигнатура: 46-154-01-32
Дата: 13/08/2021
Законопроектът можете да намерите на сайта на Народното събрание
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163760

Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги на мейла адрес [email protected]