В Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

Камарата на строителите в България (КСБ) подкрепя включените изменения, които ще премахнат административните пречки пред строителите при регистриране на собствените си вътрешни обекти и ще се прекрати практиката по противоречивото прилагане на ЗАРИДСНПНП от административните органи в различните общини.

Пълният текст можете да намерите на следния линк