Уважаеми представители на бизнеса,

 

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии:

 

  Име на изложението/ търговската мисия Град Дати на изложението Сектор Дати на търговската мисия Краен срок за заявка на участие Допустими кандидати
1 Match4Industry – Събитие за двустранни бизнес срещи между фирмите
https://m4i2019.b2match.io/
Коджаели 6-7 ноември 2019 Промишленост 5 Nov: Arrival, 6 Nov: B2Bs and Briefing, 7 Nov:Visit to Fair, 8 Nov: Departure 2 октомври 2019 Фирми
2 EIF 2019 – 12-ти международен енергиен конгрес и изложение
https://www.enerjikongresi.com/?language=en
Анкара 6-8 ноември 2019 Енергетика 5 Nov: Arrival, 6 Nov: B2Bs and Briefing, 7 Nov:Visit to Fair, 8 Nov: Departure 2 октомври 2019 Фирми, асоциации и институции
3 Изложение за технологии за умни сгради и електрически системи
http://www.atechfuari.com/
Анкара 21-23 November 2019 Технологии за умни сгради 20 Nov: Arrival, 21 Nov: B2Bs and Briefing, 22 Nov:Visit to Fair, 23 Nov: Departure 16 октомври 2019 Фирми, асоциации и институции

 

 

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от  Министерството на търговията на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи и посещение на изложението.

 

Приложено изпращаме един формуляр за участие. Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция най-късно до обявения в таблицата краен срок за заявка за участие.

 

Смятаме, че тези мисии ще допринесат за стабилно развиващите се икономически и търговски отношения между двете страни.

 

 

Окан Пакбеше

Търговски съветник

 

Търговска секция при Посолството на Република Турция

Тел: 02 958 12 02

 

Приложение: Формуляр за участие