„Бранд Медия България“, издател на Kmeta.bg, съвместно с Българската агенция за инвестиции подготвя специализираното издание „Инвестиции и региони“ 2021. В него ще бъдат представени приоритетите за развитие и възможностите за инвестиции в общините в България. Компаниите могат да разкажат за опита си при реализирането на инвестиционен проект, как той е повишил качеството на живот на местното население, как да се разреши проблемът с липсата на кадри по места и пр.

Допълнителна информация за възможността за позициониране в „Инвестиции и региони“2021 можете да намерите в приложения файл.

За повече информация можете да се обърнете към:

Виктория Илкова,
Мениджър Маркетинг и реклама,
„Бранд Медия България“ ЕООД,
тел. +359 888 870 406
Email: [email protected]