Видеоматериалът съдържа подробна информация за това какво представлява фишингът, каква е целта на хакера и кои са признаците, по които можем да се ориентираме дали дадено писмо, получено по електронната поща представлява фишинг или не.

Източник – БНТ