В началото на идващата седмица официално ще бъде направена първа копка, с която ще се даде началото на работата по саниране на многофамилни сгради в Белоградчик. Ремонтът се извършва по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Седем са сградите, които ще се обновят – на ул. „Стара планина“ №1 и №4, ул. „Христо Смирненски“ №5, ул. „Васил Левски“ 1 и бул. „Съединение“ №7, №9, №11. Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в многофамилните жилищни сгради, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. От реализацията на проектните дейности ще са облагодетелствани не само собствениците на самостоятелни апартаменти в сградите, но и живеещите в околните сгради, тъй като подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите ще създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Обща цел на проекта е да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградите в жилищния сектор. Ще бъдат извършени дейности по покривни конструкции, полагане на топлоизолация, подмяна на дограма.
Стойността на проектното предложение е 2 225 269 лв.
Вече са към края си и строително – ремонтите дейности по няколко административни сгради – на общинската администрация, бизнес центъра и сградата на граничното поделение.
Радио Видин