оферти Струма

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на 13,2 км от новото трасе на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Едва три от подадените 10 оферти бяха допуснати до този етап на търга.

С най-много точки за техническото си предложение е оценено българо-чешкото обединение „ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“. В обединението влизат българските компани „Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и чешката строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Обединението получава общо 58 точки за техническата си оферта – 10 точки за предложения проект, 25 точки за предложените технически решения, 20 точки за предложените технологии и 3 точки за концепция за опазване на околната среда.  Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС. 

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД получи 33 точки за техническото си предложение. Проектът, предложен от компанията е оценен на 10 точки, предложените технически решения на 15 точки, предложените технологии на 5 точки и предложената концепция за опазване на околната среда на 5 точки. Цената, която предлага „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за изграждане на участъка е 529 977 187 лв. без ДДС или 635 972 625.41 лв. с ДДС. От тях 6 млн. лв. без ДДС са за проектиране, а 509, 47 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи. За допълнителни разходи всички кандидати предлагат 4% от стойността на СМР, като в случая това се равнява на малко над 20,379 млн. лв. без ДДС. Всички участници предлагат и 100 000 лв. за информационна и комуникационна стратегия. 

Най-ниската цена, предложена за изграждане на отсечката от допуснатите до този етап на конкурса кандидати, е малко над 420  млн. лв. без ДДС или 504 037 616.93 лв. с ДДС. Офертата е на обединението „ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1“. В него влизат компаниите „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД. Според изчисленията на кандидатите близо 400 млн. лв. от сумата са предвидени за строително-монтажни работи, малко над 6,5 млн. лв. за проектиране на трасето и близо 15,9 млн. лв. за допълнителни разходи. Техническото предложение на този кандидат оценено от комисията на 33 точки, като за проектиране, технически решения и използвани технологии те получават по 10 точки, а за концепция за опазване на околната среда – 3 точки. 

На 13,2 -километровата нова отсечка от магистрала „Струма“ ще бъдат построени 3 тунела – „Симитли“ (211 м), „Ракитна“ (1 135 м) и „Стара Кресна“ (1 052 м). Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление и управление на движението. Проектът предвижда още 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, 3 надлеза и подлеза и 3 пътни възела. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

Тунел Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на компания или сдружение, което да построи тунела под връх Шипка. Стойността на обществената поръчка е малко над 267,2 млн. лв. без ДДС. Документи за участие могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 5 декември.

Обществената поръчка включва строителството на 7,6 км нов път, както и реконструкцията на близо 3 километра старо трасе. Освен това трябва да бъдат изградени 5 големи тунела, като този под Шипка ще е с дължина от близо 4 км.  Освен това ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 броя армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена и една стоманобетонова укрепителна стена.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м и два тротоара по 0,85 м. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Проектът ще се изпълнява в две фази. Предвижда се за финансирането му да се кандидатства за средства от бъдещата ОП „Транспорт и транспортна свързаност“2021-2027 г. Първата фаза на проекта ще вĸлючвa cтpoитeлcтвoтo нa 4 yчacтъĸa oт oбeĸтa и eтaпнa вpъзĸa c oбщa дължинa 23,25 ĸм. Bтopaтa фaзa oбxвaщa cтpoитeлcтвoтo нa пeтия yчacтъĸ oт обxoда нa гpад Гaбpoвo, вĸлючитeлнo и нa тyнeлa пoд Шипĸa.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България, уточняват от пътнага агенция. Основните транспортни направления, които ще обслужва трасето са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

 

Шестата фотоизложба „Виж София – променяме я заедно“, ще бъде открита от председателя на Управителния съвет на Камарата на строителите в България  инж. Илиян Терзиев на 21 октомври от 10:00 часа на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. Поканени са да присъстват г-жа Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на СО, заместник-кметове на Столичната община, главният архитект на София, общински съветници, представители на фирми, членове на КСБ, възложители и изпълнители на включените обекти, партньори на в. „Строител“, медии и др.

Експозицията е организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“, със съдействието на Столичната община. Традиционно тя е посветена на Деня на строителя – Димитровден. Изложбата е съставена от 60 пана с авторски творби на екипа на в. „Строител“ и въздушно заснети снимки с квадрокоптер (дрон) на знакови обекти, изградени в столицата.

До 2 ноември включително гражданите и гостите на София ще могат да видят как градът се променя благодарение на реализацията на различните строителни проекти и съхраняването на културно-историческото ни наследство.

И през тази година 60-те пана представят редица обновени улици и булеварди, санирани детски градини и училища, столичното метро, нови сгради, цветни мозайки, изградени или рехабилитирани паркове и зони за отдих, храмове и други красиви обекти в София.

За регистрация: тел. 02/806 29 19 и e-mail: [email protected]

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че на сайта за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане – Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в:

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
  • Закона за местните данъци и такси,
  • Закона за акцизите и данъчните складове,
  • Закона за данъка върху добавената стойност и
  • Закона за счетоводството.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: [email protected]

 

Дата на откриване: 02.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.10.2019 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

https://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=3729&f=1&dp=12