Столичната община и Националното сдружение на малкия и среден бизнес – НСМСБ организираха на 29.04.2011 г. в Гранд хотел София кръгла маса на тема: „ДИАЛОГЪТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”.

Срещатасе проведе с цел да се учреди Форум за открит диалог Столична община-бизнес, който ще действа постоянно. Следващата среща ще бъде след около месец. Събитието бе открито от госпожа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, която представи обстойно осъществяваните и планираните дейности, свързани с подобряване на средата за развитие на МСП. Към нея бяха отправени много въпроси от присъстващите представители на бизнеса, които обобщи госпожа Елеонора Негулова – Председател на УС на НСМСБ. Посочените проблеми ще бъдат теми на следващите издания на форума.
Програмата включваше презентациите: Ролята на диалога между местните власти и бизнес сектора – Законови основания и форми на диалог –г-н Иван Тошев, зам.-председател на НСМСБ; Представяне на инвестиционните проекти на територията на Столична община и възможностите за участие на малкия и среден бизнес –г-н Любомир Христов, зам.- кмет на СО направление "Транспорт и транспортни комуникации"; Енергийна ефективност и саниране – г-жа Ирина Савина, зам.-кмет на СО направление "Инвестиции и строителство"; Възможностите за финансиране на проектни идеи на малкия и среден бизнес – презентатор г-н Кирил Григоров управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Столична община.
Интересът съм инициативата беше много голям – присъстваха около сто представители на столичния бизнес, които изразиха желание да си партнират с общината и да участват активно в работата на форума, който ще се повежда няколко пъти годишно.
За повече информация:
[email protected], www.nasmb-bg.org
024914212, 024914213