Център “Международно икономическо сътрудничество“ при БСК стартира партньорство за серия от събития с EIT Digital – най-голямата общност за дигитални технологии в Европа, създадена преди повече от 10 години с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии.

С тази серия от събития се поставят 2 цели:

  1. Да се представи пред българския бизнес бързо набиращи скорост нови европейски дигитални технологии;
  2. Да се представят нови български дигитални технологии пред чуждестранни партньори, които са част от EIT Digital общността.

Първата технологична сесия ще се проведе онлайн на 28.10.2021. Ще протече под формата на десетминутни pitch sessions.

(сесии, в които фирмите сами представят технологиите си), последвани от сесии за въпроси и отговори след представянето на всяка една от технологиите.

Пълна информация за събитието: https://www.ierc.bia-bg.com/event-details/sesii-za-predstavyane-na-inovativni-digitalni-tekhnologii-za-industrialna-optimizatsiya

Регистрация: https://www.ierc.bia-bg.com/event-details/sesii-za-predstavyane-na-inovativni-digitalni-tekhnologii-za-industrialna-optimizatsiya/form