Община Попово сключи договор за изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на три спортни площадки. Съоръженията са в града и в селата Зараево и Ковачевец, съобщават от администрацията на кмета Людмил Веселинов.

Договорът включва изготвянето на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на съществуващите и въведени в експлоатация многофункционални спортни площадки в кв. „148“ в Попово и в Зараево, както и планирана за изграждане спортна площадка за минифутбол в Ковачевец.

Извършването на задълженията по договора от страна на фирмата изпълнител на работните проекти е в начален етап, като срокът за проектиране е 60 дни, посочват от общинския пресцентър.

Срокът за упражняване на авторския надзор е пряко обвързан с този за изпълнение на строително-монтажните работи.

 

 гр. Попово

                         
с.Зараево,общ Попово