Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия се обърна към Камара на строителите в България с информация относно възможността български компании – производители и доставчици на базови и довършителни материали  – да се включат във възстановяването на икономическата, транспортната инфраструктура и жилищния фонд в ливанската столица Бейрут.

Фактор с предимство за българските компании са готовност за доставка в краткосрочен план и конкурентни цени.

Пълния текст на писмото и лицата за контакт може да намерите тук