Уважаеми строители,

От 01.04.2020 г. като временна мярка, свързана с обявеното извънредно положение в страната, заявления към ЦПРС ще могат да бъдат подавани само с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Уточняваме, че за да бъде активиран в електронната система на ЦПРС, КЕП следва да бъде с титуляр съответния строител – юридическото лице и автор представляващия съгласно Агенцията по вписванията.

Строителите, които до момента имат регистриран и активиран КЕП в системата на ЦПРС, могат директно да подават заявления по всички процедури.

Експертите от областните представителства и централно звено „регистър“ са на разположение за въпроси и консултации на мобилните и стационарни телефони, и на служебните електронни пощи. Препоръчваме ви преди да бъде приключено заявлението да се свържете с експерта звено „регистър“ от съответното областно представителство да прегледа попълнената информация и прикачените документи, за да бъдат отстранени евентуални пропуски.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви  тръжна процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на 7 км от второкласния път от Костинброд до Монтана през Берковица. Ведомството е обявило и търг за компания, която да извърши строителен надзор на проекта. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е малко над 5,5 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по програмата за развитие на граничните зони „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“. Оферти могат да се подават до 13 януари 2020 г.

Проектът предвижда полагане на нова асфалтова настилка и разширяванете на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Освен това ще бъде укрепено свлачището при 95-ти км, в близост до язовир „Чернила“. Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Прогнозната стойност за изпълнение на строителния надзор е 175 465 лв. без ДДС. Оферти за него се приемат до 20 януари 2020 г.

Френска гимназия , София

Столична община обяви обществена поръчка за избор на строителна компания, която да изгради нова пристройка към 9-та  Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в София. Поръчката включва още строителството на  учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, електрическо и топлозахранване. Финансирането е със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи до 17.30 часа на 16 декември 2019 г. За целта те задължително трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за I група, 3-та категория. Прогнозната стойност на поръчката е малко под 5 млн. лв. без ДДС. При определяне на победителя в търга 30 на сто от тежеста на оценката ще се определи от технологичната последователност и организация за изпълнение на поръчката, а 70% от избора ще зависи от предложената цена на изпълнение, става ясно от обявлението, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Срокът за изпълнение на поръчката ще зависи от предложенията на участниците в търга, но все пак възложителите са заложили и краен такъв – 1 септември 2020 г. Получените оферти ще бъдат отворени на 17 декември от 13 часа.

 

 

оферти Струма

Българо-словашки консорциум ще строи 13,2 километра от трасето на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски подписа заповедта за избор на ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“  за изпълнител на участъка между Крупник и Кресна. Това е новото платно от автомагистралата в посока София.

В дружеството, избрано за проектиране и строителство на трасето – „АПП ЛОТ 3.2.1“ участват Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и словашкта строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Подадената от обединението техническа оферта бе оценена с най-много точки – 58. Стойността на договора, който предстои да бъде подписан с обединението ще е Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС.

автомагистрала Струма

На тази отсечка от АМ „Струма“ ще бъдат изградени 3 тунела – „Симитли“ /211 м/, „Ракитна“ /1 135 м/ и „Стара Кресна“ /1 052 м/. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Както и 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлеза и подлеза.

Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възела. Пътен възел „Полето“ при 379-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София. Пътен възел „Мечкул“ при 384-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока столицата. Пътен възел „Стара Кресна“ при км 387-ми километър ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

Проектът за изграждане на участъка от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле се планира да се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

 

оферти Струма

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на 13,2 км от новото трасе на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Едва три от подадените 10 оферти бяха допуснати до този етап на търга.

С най-много точки за техническото си предложение е оценено българо-чешкото обединение „ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“. В обединението влизат българските компани „Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и чешката строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Обединението получава общо 58 точки за техническата си оферта – 10 точки за предложения проект, 25 точки за предложените технически решения, 20 точки за предложените технологии и 3 точки за концепция за опазване на околната среда.  Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС. 

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД получи 33 точки за техническото си предложение. Проектът, предложен от компанията е оценен на 10 точки, предложените технически решения на 15 точки, предложените технологии на 5 точки и предложената концепция за опазване на околната среда на 5 точки. Цената, която предлага „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за изграждане на участъка е 529 977 187 лв. без ДДС или 635 972 625.41 лв. с ДДС. От тях 6 млн. лв. без ДДС са за проектиране, а 509, 47 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи. За допълнителни разходи всички кандидати предлагат 4% от стойността на СМР, като в случая това се равнява на малко над 20,379 млн. лв. без ДДС. Всички участници предлагат и 100 000 лв. за информационна и комуникационна стратегия. 

Най-ниската цена, предложена за изграждане на отсечката от допуснатите до този етап на конкурса кандидати, е малко над 420  млн. лв. без ДДС или 504 037 616.93 лв. с ДДС. Офертата е на обединението „ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1“. В него влизат компаниите „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД. Според изчисленията на кандидатите близо 400 млн. лв. от сумата са предвидени за строително-монтажни работи, малко над 6,5 млн. лв. за проектиране на трасето и близо 15,9 млн. лв. за допълнителни разходи. Техническото предложение на този кандидат оценено от комисията на 33 точки, като за проектиране, технически решения и използвани технологии те получават по 10 точки, а за концепция за опазване на околната среда – 3 точки. 

На 13,2 -километровата нова отсечка от магистрала „Струма“ ще бъдат построени 3 тунела – „Симитли“ (211 м), „Ракитна“ (1 135 м) и „Стара Кресна“ (1 052 м). Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление и управление на движението. Проектът предвижда още 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, 3 надлеза и подлеза и 3 пътни възела. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

НКЖИ Оризово Михайлово

Договорът за модернизиране на жп участъка между Оризово и Михайлово бе подписан в Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Избраната компания, която ще обнови трасето е обединение между фирмите „Инфраструктурно строителство“ АД и „Марко Обра публика“ АД. Договорът е за близо 218 милиона лева без ДДС. Железопътният участък трябва да бъде ремонтиран и доизграден в срок от 49 месеца.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде удвоена цялата отсечка с дължина 37 км. Подпис под контракта за изпълнение на проекта сложиха генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски.

Двупътният жп участък между Оризово и Михайлово ще бъде изграден в по-голямата си част по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете от 160 км/ч. В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра. Също така ще бъдат премахнати всички железопътни прелези като на тяхно място ще се изградят 5 пътни надлеза и 3 пътни подлеза. По този начин ще се елиминира пресичането на едно ниво и ще се повиши безопасността.

Дейностите по обекта включват и подновяване на коловозите и стрелките в гарите Оризово, Чирпан и Михайлово, както и модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации. Ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност до обновените приемни здания и пероните на гарите и спирките. Финансирането на прое3кта е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

 

ново строителство

Българската компания „АБ“ АД, Хасково започва изграждането на кръгово кръстовище на първокласния път между Хасково и Димитровград. То ще замени съществуващото триклонно кръстовище край завода „Язаки България“ ЕООД. Стойността на договора е близо 570 хиляди лева, а строителството трябва да приключи за 90 дни, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.  Строителният надзор се осъществява от МТТ „Инженеринг“.

В момента се извършва изместване на оптични кабели и комуникации и на съществуващия водопровод по трасето. Новото кръстовище ще бъде с енергоефективно LED осветление, нови мантинели, пътни знаци и маркировка. С изграждането му ще се подобри безопасността на движението и ще се намалят до минимум предпоставките за пътнотранспортни произшествия, обясниха от п ътната агенция. По време на строителните дейности на кръговото кръстовище движението ще се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи.

 

Свлачища Червен бряг

Договор за малко над 9 милиона лева подписаха изпълняващият длъжността кмет на община Червен бряг и Вергиния Василева и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Контрактът е за изпълнението на проект за укрепане на свлачища, чрез който ще се защитят живота и здравето на над 50 000 души, обясниха от екоминистерството. Финансирането е осигурено по ОП „Околна среда“, а срокът на изпълнение е 24 месеца.

Свлачищата застрашаващ жилищни сгради в града и платното на третокласния път между село Радомирци и Червен бряг. По проекта ще бъдат изпълнени геозащитни и укрепителни мерки чрез изграждане на дренажни укрепителни и отводнителни ребра, преминаващи през цялото свлачищно тяло, както и силови конструкции, разположени над и под пътя. Предвижда се изграждане на Контролно-измервателна система в допълнение на съществуващия мониторинг за свлачища.

ДНСК

Дирекцията за национален строителен контрол търси компания, която да събори незаконна масивна тухлена ограда. Нерегламентираното заграждение се намира в столичния квартал „Драгалевци“ на улица „Здравец“7. Компаниите, които имат интерес могат да се запознаят със съдържанието на поканата в РДНСК- София на ул.“Алабин“ 35, етаж 3, кабинет 304. Това може да се случи всеки работен ден, а за повече информация фирмите могат да се обърнат с въпроси на телефон 02 810 76 33.

Офертите трябва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на количествената сметка от РДНСК-София.

Тунел Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на компания или сдружение, което да построи тунела под връх Шипка. Стойността на обществената поръчка е малко над 267,2 млн. лв. без ДДС. Документи за участие могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 5 декември.

Обществената поръчка включва строителството на 7,6 км нов път, както и реконструкцията на близо 3 километра старо трасе. Освен това трябва да бъдат изградени 5 големи тунела, като този под Шипка ще е с дължина от близо 4 км.  Освен това ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 броя армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена и една стоманобетонова укрепителна стена.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м и два тротоара по 0,85 м. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Проектът ще се изпълнява в две фази. Предвижда се за финансирането му да се кандидатства за средства от бъдещата ОП „Транспорт и транспортна свързаност“2021-2027 г. Първата фаза на проекта ще вĸлючвa cтpoитeлcтвoтo нa 4 yчacтъĸa oт oбeĸтa и eтaпнa вpъзĸa c oбщa дължинa 23,25 ĸм. Bтopaтa фaзa oбxвaщa cтpoитeлcтвoтo нa пeтия yчacтъĸ oт обxoда нa гpад Гaбpoвo, вĸлючитeлнo и нa тyнeлa пoд Шипĸa.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България, уточняват от пътнага агенция. Основните транспортни направления, които ще обслужва трасето са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).