На 7 септември правителството на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия стартира нова информационна кампания, която цели да помогне на компаниите от ЕС да се подготвят за края на настоящия преходен период. Великобритания ще напусне митническия съюз и единния пазар на ЕС на 31 декември 2020 г., независимо от резултата от настоящите преговори. В тази връзка предстоят редица промени, за които бизнесът от ЕС (включително българският) е необходимо да се подготви.

Информационната кампания „Бизнесът продължава да работи“ ще предостави на търговците от ЕС полезна информация за действията, които трябва да предприемат, за да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство и след 31 декември 2020. Информацията ще е достъпна на специално разработена уеб страница: www.gov.uk/eubusiness. Страницата ще се актуализирана с допълнителна информация, онлайн семинари и секторни събития, през идните седмици и месеци.

Настоящата информационна кампания допълва вече започната вътрешната кампания на правителството на Обединеното кралство, която очертава респективно стъпките, които  и британският бизнес трябва да предприеме, за да се подготви за промените.

Приоритетите на  всички посолства на Великобритания в цяла Европа са насочени към тясно им сътрудничество с европейски партньори, фирми и бизнес асоциации, с цел подкрепа на подготовката на бизнеса в ЕС за възможните промени, за да могат да продължат да търгуват безпроблемно с Обединеното кралство.

Като петата икономика в света и многосекторен пазар, амбицията на Обединеното кралство е да продължи да бъде силен търговски партньор на бизнеса от ЕС, включително и в България.