На 05.08.2020 г. в Портала за обществените консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците.

В настоящата публикация Ви представяме Становище на Българска стопанска камара (БСК) до Министъра на околната среда и водите, относно Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (линк).