Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и фонд ФЛАГ се споразумяха за заем в размер на 25 млн. евро, предназначен за градовете в цялата страна. 20 % от инвестициите са за енергийна ефективност и приспособяване към изменението на климата. Очаква се да се разкрият 1 500 работни места в строителния сектор, в резултат на изпълнение на проекта, които ще получат финансова подкрепа.

Източник: ЕИБ