Камара на строителите в България организира международен семинар за изграждане на капацитет и подобряване на уменията на социалните партньори в сферата на индустриалните отношения в Централна и Югоизточна Европа. Това е първото от четири взаимосвързани събития, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за провеждане на социален диалог на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Четирите двудневни виртуални събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог между  участниците.  Уъркшоповете ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво.

Темите на тези последователни събития за изграждане на капацитет са следните:

  • 09 декември и 16 декември 2020 г.: Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог. Интегриране на Европейската многогодишна програма за социален диалог на национално ниво.
  • Април 2021 г.: Значението на комуникационната стратегия за ефективен социален диалог.
  • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
  • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Всички събития за изграждане на капацитет по проект SuSodCo са насочени към синдикатите, работодателските организации и останалите социални партньори на регионално, национално и европейско ниво. Събитията са подходящи за изпълнителни директори, консултанти по човешки ресурси, юристи, членове на национални комитети и експерти, участващи в индустриалните отношения в строителния сектор.

Официалната покана е налична тук.

Дневният ред за събитието през месец декември т.г. може да откриете на следния линк.

За да участвате в събитието е необходимо да се регистрирате онлайн най-късно до 1-и декември, като използвате следния линк.