Покана за заседание на Секция „Високо строителство“