Уважаеми колеги,

Секция „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения” при Камара на строителите в България, на основание чл. 6.  (1) т.1 от Правилника за устройството, целите и дейността на секциите към КСБ, организира провеждане на редовно заседание на секцията и ви кани на 28 януари (вторник) 2020 г. от 13.00 часа в зала 1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” №6,

Заседанието ще се проведе при следния:

Дневен ред

  1. Информация за дейността на секцията и изпълнение на програмата за 2019 г.
  2. Изработване на Плана за работата на секцията през 2020 г.
  3. Обсъждане на възможности за обновяване на нормативната база.
  4. Сформиране на работни групи за изпълнение на приоритетни за секцията дейности.
  5. Избор на зам.- председател на секцията.
  6. Разни.

Ако желаете да участвате в заседанието на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, моля изпратете е-mail с потвърждение на  tdoncheva@ksb.bg

 Лице за контакт:

Инж. Татяна Дончева                                                                                                                                                  

Експерт дирекция „АСПКМ“ КСБ

Тел: +359 2 806 29 22

GSM: +359 878 97 11 84

e-mail: tdoncheva@ksb.bg